Dec 09, 2019  
University Catalog 2015-2016 “Final Quarter Catalog” (ARCHIVED CATALOG) 
    
University Catalog 2015-2016 “Final Quarter Catalog” (ARCHIVED CATALOG) [ARCHIVED CATALOG]

[Add to Portfolio]

CHIN 401 - Introduction to Wenyan: Classical Chinese Language


(4)
Prerequisite: CHIN 300B. An introduction to classical Chinese language through selections from great classics such as Dao De Jing, Zhuang Zi, Lunyu, and Shiji.[Add to Portfolio]